Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP-98

15.000.000