Yamaha CLP-665 GP

84.000.000

Brand: Yamaha
Model: CLP 665 GP
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Trưng bày
Màu sắc: Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ