Yamaha CLP-685

42.700.000

Brand: Yamaha
Model: CLP 685
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: White (W), Black (B), Polished Ebony (PE)

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ