Yamaha CVP-701 PE

45.500.000

Brand: Yamaha
Model: CVP 701 PE
Xuất xứ: Nhật Bản
Tình trạng: Used
Màu sắc: Polished Ebony (PE)
Năm sản xuất: 2015

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ