Đàn Piano Cơ Eastein N Giá Tốt

16.000.000

Đàn piano Eastein N là một sản phẩm của thương hiệu đàn piano Tokyo Piano Kogyo LTD, được thành lập bởi Naoto Kinebuchi. Trong quá trình phát triển của sản phẩm này, công ty đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng các kỹ thuật chế tác từ Bluthner Pianos ở Đức. Naoto cũng đã nghiên cứu về quy trình sản xuất đàn piano tại Steinway và Grotrian Piano Companies ở Đức.

Mã sản phẩm: Eatein N

Bảo Hành: 3 năm

Sản phẩm gồm: Đàn + Ghế+ Khăn Phủ