Kèn Saxophone Yamaha YTS-31

Tenor Saxophone Trung Cấp

Mã sản phẩm: Yamaha YTS-31
Vật liệu chính: Đồng thau
Khóa: B♭
Xuất xứ: Nhật Bản