Kèn Saxophone Yamaha YTS-32

Tenor Saxophone Trung Cấp

Mã sản phẩm: Yamaha YTS-32
Vật liệu chính: Đồng thau
Khóa: B♭
Xuất xứ: Nhật Bản