Showing 1–12 of 22 results

Piano Điện Kawai thường được những nhạc công, người chơi đàn chuyên nghiệp biểu diễn có nhiều tính năng hiện đại, hỗ trợ nhiều cho việc luyện tập cũng như biểu diễn.

Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai AF60

Original price was: 23.000.000₫.Current price is: 20.000.000₫.
Sale!
Original price was: 46.000.000₫.Current price is: 45.000.000₫.
Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai CA48

Original price was: 26.000.000₫.Current price is: 24.500.000₫.

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai CA51

13.000.000

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai CA63

16.000.000
Sale!
Original price was: 22.000.000₫.Current price is: 21.500.000₫.
Sale!
Original price was: 30.000.000₫.Current price is: 28.000.000₫.

Đàn Piano Điện

Đàn Piano Điện Kawai CN34

16.000.000
Sale!
Original price was: 20.000.000₫.Current price is: 18.000.000₫.

Piano Điện Kawai

Đàn piano điện Kawai HE10

9.500.000
Sale!

Piano Điện Kawai

Đàn Piano Điện Kawai L32

Original price was: 13.000.000₫.Current price is: 11.000.000₫.