Kèn Saxophone Yamaha YTS-875

Custom B♭ Tenor Saxophone

Mã sản phẩm: Yamaha YTS-875
Vật liệu chính: Đồng thau
Khóa: B♭
Xuất xứ: Nhật Bản