Roland GP-607

115.000.000

Brand: Roland
Model: GP 607
Xuất xứ: Nhật Bản
Màu sắc: Black, White

Sản phẩm bao gồm: Đàn + Ghế + Khăn phủ