Someone You Loved – Lewis Capaldi | Sheet nhạc

someone-you-loved-lewis-capaldi-sheet-nhac

someone You Loved là một bài hát được thu âm bởi ca sĩ nhạc sĩ người Scotland “Lewis Capaldi”. Nó được phát hành dưới dạng tải xuống vào ngày 8 tháng 11 năm 2018 thông qua Vertigo Records và Universal Music với tư cách là đĩa đơn thứ ba trong vở kịch mở rộng thứ hai của anh ấy, Breach (2018), và sau đó được đưa vào album đầu tay của anh ấy, Divinely Unworthy to a Hellish Extent (2019). Bài hát được viết bởi Capaldi, Samuel Romans và các nhà sản xuất Thomas Barnes, Peter Kelleher và Benjamin Kohn. Nó đã được phục vụ cho các đài phát thanh vào ngày 16 tháng 4 năm 2019 với tư cách là đĩa đơn đầu tiên của Hoa Kỳ.

Sheet nhạc Someone You Loved

Someone_You_Loved_Lewis_Capaldi_1

Someone_You_Loved_Lewis_Capaldi_2

Someone_You_Loved_Lewis_Capaldi_3

Video Piano Tutorial

Nguồn: Piano Yamaha biên soạn.


Các bài viết có liên quan:

» Autumn Leaves – Sheet nhạc miễn phí

» Canon in D (Pachelbel) – Tải xuống sheet nhạc miễn phí

Trang web và blog khác có ích:

» Piano Đồng Nai

» Đàn Piano