Fly Me to the Moon | Sheet piano miễn phí

fly-me-to-the-moon-sheet-piano-mien-phi

Fly Me to the Moon, có tên gốc là “In Other Words”, là một bài hát được viết vào năm 1954 bởi Bart Howard. Đây là điệu valse đầu tiên và cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Ban đầu nó được hát bởi Felicia Sanders, ca sĩ thường trú tại khách sạn nơi anh ấy đang làm việc vào thời điểm đó. Nhà xuất bản đã cố đổi tên nó thành “Take Me to the Moon” nhưng Bart Howard từ chối.

Bài hát sau đó được đặt tên là Fly Me to the Moon. Phiên bản do Peggy Lee hát năm 1960 đã trở nên nổi tiếng. Và bản cover của Frank Sinatra đã khiến độ nổi tiếng của bài hát không thể kể xiết.

Sheet piano Fly Me To The Moon

sheet-piano-fly-me-to-the-moon

Lời bài hát: Fly Me To The Moon

Fly me to the Moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On Jupiter and Mars

In other words
Hold my hand
In other words
Baby, kiss me

Fill my heart with song
And let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore

In other words
Please, be true
In other words
I love you

Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore

In other words
Please, be true
In other words
In other words
I love you

Fly Me To The Moon – Frank Sinatra

Nguồn: Piano Yamaha biên soạn.


Các bài viết có liên quan:

»  Happy New Year | Tải xuống Sheet piano miễn phí

» Carol of the Bells – Sheet nhạc giáng sinh

Trang web và blog khác có ích:

» Piano Đồng Nai

» Đàn Piano