Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP-109

16.000.000