Đàn Piano điện Yamaha Clavinova CVP 69

10.500.000