The First Noel – Sheet piano giáng sinh miễn phí

the-first-noel-sheet-piano-giang-sinh-mien-phi

The First Noel là một bài hát thánh ca Giáng sinh truyền thống nổi tiếng của Anh, có nguồn gốc từ thời Trung cổ, có niên đại từ thế kỷ 13 hoặc 14 và được yêu thích đến ngày nay.

Trong số các ấn phẩm đầu tiên của bài hát này là Carols Ancient and Modern (năm 1823) và Gilbert and Sandys Carols (năm 1833).

Giai điệu của The First Noel đã gây tranh cãi phần nào, với một số người không thích nó. Trên thực tế, nó lặp lại nhiều hơn hầu hết các bài hát mừng. Tuy nhiên, Sir John Stainer, người sống từ năm 1840–1901, đã chuẩn hóa giai điệu mà chúng ta biết ngày nay.

Bạn đang tìm sheet piano The First Noel miễn phí? Dưới đây bạn có thể tìm thấy sheet nhạc của bài thánh ca Giáng sinh dưới dạng độc tấu piano.

Sheet piano The First Noel

The-First-Noel-1

The-First-Noel-2

The first Noel the angels did say
Was to certain poor shepherds
In fields as they lay,
In fields where they,
Laying their sheep
On a cold winter’s night
That was so deep.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far,
And to the earth it gave great light,
And so it continued both day and night.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

And by the light of that same star
Three wise men came from country far,
To seek for a King was their intent
And to follow the star
Wherever it went.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

This star drew nigh to the northwest
Over Bethlehem it took its rest,
And there it did both stop and stay
Right over the place where Jesus lay.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

Then did they know assuredly
Within that house the King did lie:
One entered in then for to see,
And found the Babe in poverty:
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

Then entered in those wise men three
Full reverently upon their knee,
And offered there in His presence
Their gold, and myrrh and frankincense.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

Then let us all with one accord
Sing praises to our heavenly Lord,
That hath made heaven
And earth of naught
And with His blood
Mankind hath bought.
Noel Noel Noel Noel!
Born is the King of Israel!

Nguồn: Piano Yamaha biên soạn.


Các bài viết có liên quan:

» Jingle Bells – Sheet Nhạc Giáng Sinh

Trang web và blog khác có ích:

» Piano Đồng Nai

» Piano Điện